Kontakt

Cenovnik

Konkretna cena naših usluga se dogovara sa svakim klijentom ponaosob u ličnom razgovoru uz kafu. Ona zavisi od zahteva klijenta, i uvek i jedino se bazira na obimu našeg posla, a nikako ne na prometu ili profitu klijenta.

Evo nekih osnovnih, okvirnih, najgrubljih cena

Pravno lice koje nije PDV obveznik............................80 EUR

Pravno lice koje je PDV obveznik...............................100 EUR

Preduzetnik koji nije PDV obveznik............................60 EUR

Preduzetnik koji je PDV obveznik...............................80 EUR

Paušalci.........................................................................30 EUR

Naravno da smo svesni činjenice da klijent koji tek otvara firmu objektivno nema precizne podatke a ni planove koliki će obim posla biti. Takođe nema ni slobodnih finansijskih sredstava, jer je najpametnije da se ona ulože u pokretanje poslovanja a ne u troškove. Mi to podstičemo, jer nismo zaboravili kako je nama bilo kada smo počinjali, mada to beše baš davno, time što za prvi mesec ponudimo nižu cenu, za drugi mesec nešto višu ili nižu zavisno od dinamike posla, a za treći tek, nudimo konačnu cenu. Takođe je vrlo realno loše privredno okruženje u kome svi mi moramo da radimo, i znamo da posao, a i naplata, zavisi od mnogo faktora. I sami smo u tom krugu. Cilj nam je da Vaša firma radi, jer ako ona radi, radimo i mi. Tu se ništa nije promenilo za ove 23 godine.